Qstyle. Świat luksusowych artykułów skórzanych i skóropodobnych.
plen
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego Qstyle.pl

Sklep internetowy www.Qstyle.pl (dalej: „Sklep”) szanuje prywatność klientów i odwiedzających naszą stronę internetową. Przywiązując szczególną wagę do zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni i dokładając szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych, przedstawiamy poniżej Politykę Prywatności. Dokument ten ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w ramach Twojej aktywności na naszej stronie internetowej, w tym w związku z zawieraniem umowy. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej.
Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pozwoli Tobie poczuć się bezpiecznie by móc się cieszyć zakupami w naszym Sklepie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz nie podawać nam danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest:

Firma Handlowa „KASIA” Anna Grudzińska, NIP: 5781479051, REGON: 170321235, siedziba firmy: 82-300 Elbląg, ul. Legionów 33, będąca operatorem sklepu www.Qstyle.pl (dalej: „Sklep”).

Oznacza to, że Sklep ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Twoich danych osobowych, można kontaktować się ze Sklepem, najlepiej mailowo na adres: sklep@Qstyle.pl

2. Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Sklep

Sklep będzie zbierał Twoje dane osobowe podczas interakcji ze Sklepem i używał ich do różnych celów, takich jak obsługa strony internetowej, umożliwiając tym samym korzystanie z naszych różnych usług, w tym naszego Sklepu, subskrypcję newsletterów, tworzenie kont, kontaktowanie się z nami. Korzystamy z Twoich danych osobowych w celu oceny i analizy preferencji, aby spersonalizować Twoje wrażenia podczas korzystania ze Sklepu, ulepszenia naszych usług oraz oferowania usług lepiej dostosowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Nie prowadzimy natomiast profilowania w rozumieniu RODO.
Sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zależy wyłącznie od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z nami i z jakich usług korzystasz.

2.1 Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy Ciebie o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie. Dzięki temu nie trzeba przy każdym kolejnym zakupie ponownie wypełniać formularz zamówienia.

Będąc zrejestrowanym klientem, po zalogowaniu, można weryfikować statusu złożonego zamówienia oraz przeglądać historię dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie edytować swoje dane w Sklepie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne - we wskazanym na stronie Sklepu zakresie - do założenia konta w Sklepie. Niepodanie danych uniemożliwi Tobie założenie konta w Sklepie. Jednocześnie informujemy, że składanie zamówień na oferowane przez nas produkty jest możliwe bez zakładania konta, jednak bez możliwośći weryfikacji statusu zamówienia i bez dostępu do historii zamówień. Stronę internetową Sklepu można przeglądać bez konieczności zakładania konta.
W trakcie rejestracji prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. e-mail – niezbędny do logowania do Sklepu i komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu;
3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz pomocny w kontakcie w celu weryfikacji niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia.
4. adres – ulica i numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość – pobierane automatycznie podczas składania zamówienia, niezbędne do realizacji dostawy. Oczywiście w trakcie składania zamówienia istnieje możliwość zmiany adresu na dowolny inny.


2.2 Złożenie zamówienia
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji konta w Sklepie.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko– niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica i numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
4. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu
W przypadku, gdy przy składaniu zamówienia wybierzesz opcję „chcę otrzymać fakturę VAT”, poprosimy dodatkowo o podanie danych firmy wraz z numerem NIP, niezbędnych do wystawienia faktury.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, Twoje wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep. Sklep współpracuje z operatorem płatności First Data Polska S.A. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, NIP: 526-02-10-429, email: polcard@polcard.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne - we wskazanym na stronie Sklepu zakresie - do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi Sklepowi zawarcie z Tobą umowy sprzedaży.

2.3 Subskrypcja newslettera Sklepu
Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu jest dobrowolne i nie jest wymagane do założenia konta lub złożenia zamówienia.

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.

2.4 Zwroty
Jeśli zdecydujesz się zwrócić nam zakupione przedmioty, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, niezbędne do zarządzania prośbą o zwrot i zwrotem pieniędzy. Podstawę prawną takiego przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie zwrotu towaru stanowić będzie art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

3. Cel, podstawa oraz czas przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zawsze przetwarzamy dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla osiągnięcia tego celu. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie usuwane przez Sklep.

 

3.1 Założenie, funkcjonowanie i korzystanie z konta klienta w Sklepie.

Celem przetwarzania jest udostępnienie funkcjonalności konta w sklepie internetowym (historia zamówień, zwrot produktów, dane osobiste).

Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1a RODO (na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody).

Okres przetwarzania: do chwili odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały.

 

3.2 Zawarcie i realizacja umowy

Celem przetwarzania jest zawarcie i wykonywanie przez Sklep umów z klientami.

Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Okres przetwarzania: Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 10 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - art. 118 KC.

 

3.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Celem przetwarzania jest dochodzenie roszczeń w związku z zawarciem i wykonaniem przez Sklep umów z klientami.

Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Okres przetwarzania: Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 10 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) - art. 118 KC
 

3.4 Obsługa reklamacji.

Celem przetwarzania jest rozpatrywanie reklamacji kierowanych przez klientów do Sklepu.

Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Okres przetwarzania: okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub reklamacji.

 

3.5 Obsługa wniosków, skarg i zapytań.

Celem przetwarzania jest obsługa i udzielenie odpowiedzi na wnioski, skargi i zapytania kierowane przez klientów do Sklepu.

Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

Okres przetwarzania: okres niezbędny do rozpatrzenia skargi lub zapytania, udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy.

 

3.6 Marketing elektroniczny produktów własnych i usług.

Celem przetwarzania jest prowadzenie marketingu elektronicznego produktów własnych i usług poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile (np. wysyłanie newsletterów).

Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 a RODO (potrzebna będzie Twoja dobrowolna zgoda).

Okres przetwarzania: do chwili odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały.

 

3.7 Marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

Celem przetwarzania jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów własnych i usług.

Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Okres przetwarzania: do momentu wniesienia sprzeciwu, do momentu odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały.

 

3.8 Profilowanie marketingowe oraz działania remarketingowe.

Celem przetwarzania jest dokonanie profilowania marketingowego w celu promocji własnych produktów i usług oraz działania remarketingowe (wyświetlanie dostosowanej zawartości Strony, Google AdWords, funkcja porzuconego koszyka).

Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Okres przetwarzania: do momentu wniesienia sprzeciwu, do momentu odwołania zgody przez odbiorcę lub do momentu ustalenia przez Sklep, że dane się zdezaktualizowały.

 

3.9 Archiwizacja księgowa i podatkowa.

Celem przetwarzania jest archiwizowanie przez Sklep danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Okres przetwarzania: minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

3.10 Wykonanie obowiązków publicznoprawnych.

Celem przetwarzania jest wykonywanie przez Sklep obowiązków publicznoprawnych w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa Prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Okres przetwarzania: minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

4. Przekazywanie danych.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.
Na podstawie i w granicach prawa, Twoje dane osobowe uzyskiwane podczas procesu składania zamówienia i/lub zakładania konta w naszym Sklepie mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
- podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces dostawy towarów;
- podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces przygotowania Twojego zamówienia oraz jego kompletacji;
- podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę księgową i kadrowo-płacową;
- wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych;
- wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT;
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie i celu, podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
Twoje dane osobowe zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do przetwarzanych przez nasz Sklep danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności.

 

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Sklep nie przekazuje i nie planuje w przyszłości przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 

6. Wycofanie zgody.

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania przez Sklep Twoich danych osobowych na podstawie zgody udzielonej w przypadkach wskazanych w punkcie 3 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. Gdy to zrobisz, Sklep nie będzie mógł więcej wysyłać Tobie żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
Wycofanie przez
Ciebie zgody wobec przetwarzania przez Sklep danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Sklep dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Twoje prawa realizowane przez Sklep w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie:
- prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii:
masz prawo uzyskać potwierdzenie, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, masz prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz, pod pewnymi warunkami, prawo do otrzymania kopii tych danych osobowych.

- prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych:
masz prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących Twojej osoby oraz, z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
- prawo do usunięcia
Twoich danych:
w niektórych przypadkach, masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, okoliczności te obejmują:
a) dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały
zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
b) wycofuj
esz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie;
c) przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego;
d) dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.
Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w który
ch przetwarzanie jest konieczne:
a) w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym;
c) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych
- prawo do ograniczenia przetwarzania
Twoich danych:
w niektórych przypadkach, masz prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, wtedy możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, jednak w przeciwnym razie Sklep będzie je przetwarzać wyłącznie:
a) za
Twoją zgodą;
b) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
c) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
d) ze względu na ważny interes publiczny.
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych:
w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, który został wskazany w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności. Sklep przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Sklepu ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne Sklepowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ma
sz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli złożysz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
- prawo do przenoszenia
Twoich danych:
W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest
Twoja zgoda lub łącząca Ciebie ze Sklepem umowa, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Informujemy, że przysługuje
Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Sklep narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu możesz zgłosić skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Nie będą w stosunku do Ciebie prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

 

9. Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania Twoich danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt pod adres e-mail: sklep@Qstyle.pl

 

10. Uaktualnienia Polityki Prywatności
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji stosowanej przez nas Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu