Qstyle. Świat luksusowych artykułów skórzanych i skóropodobnych.
plen
Strona główna » Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

ROZDZIAŁ VIII Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem sytuacji w których Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep zgodził się ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą Formularza: http://www.qstyle.pl/a-pm-28.html lub w sposób jednoznaczny przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sklepu: sklep@Qstyle.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

 2. Link do Formularza odstąpienia od umowy znajduje się tu: http://www.qstyle.pl/a-pm-28.html

 3. Sklep wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.

 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep niezwłocznie prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

 6. Zwracane towary muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

 7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale IX. Zwrot należności Klientom.

ROZDZIAŁ IX. Zwrot należności Klientom.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata). Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie http://qstyle.pl/kontakt-f-1.html Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu