Qstyle. Świat luksusowych artykułów skórzanych i skóropodobnych.
plen
Strona główna » Reklamacje

Reklamacje

ROZDZIAŁ VII Regulaminu. Reklamacje.

  1. Towary są objęte 12 miesięczną gwarancją handlową (sprzedawcy). Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

  2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (sprzedawcy) oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikały z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili, lub z tytułu rękojmi za wady prawne. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikały z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili lub z tytułu rękojmi za wady prawne są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

  3. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikały z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwil, lub z tytułu rękojmi za wady prawne, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru

  4. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

  5. W takim przypadku Klient powinien dostarczyć towar lub odesłać go przesyłką pocztową ekonomiczną na adres:

Firma Handlowa KASIA Anna Grudzińska,
82-300 Elbląg,
ul. Legionów 33

  1. W przypadku wad fizycznych produktu Klient może złożyć Oświadczenie o żądaniu wymiany towaru na nowy lub obniżeniu ceny produktu.

  2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie zgodnie z oświadczeniem Klienta wymieniony, naprawiony lub cena produktu ulegnie obniżeniu Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IX Zwrot należności Klientom.

  3. W przypadku nieustosunkowania się do żądania klienta w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta o wymianę, naprawę lub obniżenie ceny towaru do żądanej kwoty zostało uznane przez Sklep.

  4. Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy Sprzedaży.

  5. W przypadku gdy towar był już raz reklamowany, lub gdy Sklep nie dopełnił obowiązku jego naprawy lub wymiany na nowy, Klient może domagać się obniżenia ceny lub zażądać odstąpienia od umowy. Klient nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu